ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС: Консултация, Индивидуална сесия, Оценка, Водене на случай

Принципи на работа

Метод

След направена заявка се уговаря час за консултация и оценка.
Целта на оценката е да се определи най-подходящата психологична работа за конкретния проблем и човек в психодинамична формулировка.

Мисия

Основната цел на кабинета е да предоставя социалнопсихологическа подкрепа, консултиране, диагностика и обучение по начин, зачитащ човешкото достойнство, гарантиращ дискретност и уважение към правото на свободен избор.

Принципи

Приемане на клиента като уникално същество със своите характеристики и особености, независимо от неговото положение в обществото, възраст и пол от религиозните, политическите и икономическите нагласи и разбирания.

Научи Повече

моята мисия

Моята мисия е да предоставя психосоциална помощ,
консултиране и диагностика, от които хората се нуждаят, като зачитам човешкото им достойнство и уважение към правото им на
свободен избор.

в знак на признателност за усилията ни

Как ние изживяваме и чувстваме света? Това, което възприемаме има ли нещо общо с действителността? Кой определя неговата реалност?

Последни публикации

АКО СТЕ ХИВ – ИНФЕКТИРАН И ИМАТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ

От време на време Вие усещате тревога или страх? Изпитвате тъга и отчаяние? Познато Ви е чуството за вина или […]

АКО ВАШ БЛИЗЪК Е ЗАРАЗЕН С ВИРУСА НА СПИН

Ако Ваш роднина или прятел е инфектиран с ХИВ, вие можете много да направите, така че да му помогнете, да […]

ЖИВОТ С ХИВ СРЕД ДРУГИТЕ ХОРА

Ако сте с диагноза ХИВ-положителен. Какво значи това? Какво ще се промени в живота Ви? Какво може да направите за […]

Посети блога

ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС: Консултация, Индивидуална сесия, Оценка, Водене на случай