ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС: Консултация, Индивидуална сесия, Оценка, Водене на случай

Павел Малинов

Психосоциален  консултант;
Директен Член на Националния Координационен Механизъм на Република България;
Учредител и Председател на Фондация Каспар Хаузер;
Специализира в докторска програма за психосоциална работа с клиенти в Smith College, Бостън;
Магистър по Клинична социална работа и психотерапевт;
Психолог в СВГ;
Магистър по Литература: Феноменологични аспекти в българския символизъм;
Лична Психоанализа при Проф.д-р Тома Томов;
Автор на множество проекти и изследователски проучвания;
Работи със супресирани пациенти  за справяне със затруднения във връзка със заболяването;
Консултира хора с трудности  в емоционалния живот, изграждането на междуличностни отношения и проблеми с адаптацията.
Телефон за връзка:   0879848588

Нещата имат тенденция да съществуват. Ние решаваме дали да ги материализираме.